Pomorze Pomerania Pommern

 

Strona główna > Władcy > Gryfici > Warcisław VIII

Warcisław VIII

Tytuł:
książę pomorski

Urodzony:
1373

Zmarł:
20/23.8.1415

Rodzice:
Warcisław VI
Anna

Współmałżonka:
Agnieszka (po 1393, c. Eryka IV, ks. sasko-lauenburskiego) - dzieci: 1. Świetobór IV, 2. Warcisław, 3. Barnim VIII, 4. Zofia

Od 1394 r. po śmierci swego ojca wraz z bratem rządził Księstwem Wołogoskim, prowadząc liczne spory z miastami. Od 1405 r. po śmierci brata Barnima VI ze względu na małoletniość jego synów rządził samodzielnie Księstwem Wołogosko-Rugijskim.

W 1409 r. Warcisław VIII wraz z innymi książętami pomorskimi zawarł z Krzyżakami przymierze wymierzone przeciwko Polsce. Za dużą sumę pieniędzy w wysokości 2000 kop groszy czeskich rocznie przyrzekł on Krzyżakom pomoc wojskową. Książę wołogoski układu jednak nie dotrzymał i nie udzielał Krzyżakom obiecanej pomocy w czasie ich wojny z Polską.

Warcisław VIII zmarł w 1415 r. i pochowany został w kościele parafialnym w Wołogoszczy.

W literaturze historycznej zastanawiano się nad moralnością książąt pomorskich, którzy dawali się częstokroć przekupić. Otóż, ?książęta pomorscy nie odbiegali wiele moralnością od swych rycerzy: za swe główne zadania uważali zdobycie środków na utrzymanie siebie i dworu na książęcym poziomie i tu nie gardzili żadnymi metodami. Oderwani od dawna od pnia słowiańskiego, mimo koligacji polskich nie mogli wzbudzić w sobie entuzjazmu do walki o tryumf języka słowiańskiego, które to hasło szerzyło się w Polsce i w Czechach. Z drugiej strony niewiele ich łączyło z Niemcami".*

*Historia Pomorza pod red. G. Labudy, Poznań 1972, t. I, cz. II, s. 286.

Autor: Grzegorz Chmielecki

Dodano: 23 października 2007 roku

Edytowano: 23 lipca 2020 roku

Pieniądz zastępczy

Logo iPomorze

Polecamy

Muzeum Auschwitz-Birkenau Katyń 1940