Pomorze Pomerania Pommern

 

Strona główna > Portret > Historia

Historia

Pomorze obejmuje nadmorskie ziemie polskie i niemieckie; stanowiące pas lądu rozciągnięty wzdłuż południowego brzegu Morza Bałtyckiego od rzeki Recknitz w Republice Federalnej Niemiec do rzeki Piaśnica w Rzeczypospolitej Polskiej. Kraina ta charakteryzuje się różnorodnością etniczną i odmiennością losów politycznych swych poszczególnych części, różnie nazywanych przez nacje je zamieszkujące.

Tereny opisane powyżej w Polsce noszą miano Pomorza Zachodniego, a ze względów na dokonany w 1945 roku podział polityczny nazewnictwo to ogranicza się tylko do terenów leżących na wschód od rzeki Odry nazywanych w Niemczech Pomorzem Tylnym (niem. Hinterpommern). Obszar Pomorza leżący na zachód od rzeki Odry nosi nazwę Pomorze Przednie (niem. Vorpommern) i jest podzielony na dwie części:

 

  • Stare Pomorze Przednie (niem. Altvorpommern) obejmujące teren pomiędzy rzekami: Pianą (niem. Peene) i Odrą,
  • Nowe Pomorze Przednie (niem. Neuvorpommern) obejmujące teren na zachód od rzeki Piany.

 

Pozostała część wybrzeża leżąca w Polsce nazywana jest Pomorzem Wschodnim, a przez Niemców - Pommerellen lub Westpreußen (Prusy Zachodnie).

Ogólnie ujmując na złożone losy polityczne i administracyjne Pomorza miały wpływ państwa: polskie, niemieckie, duńskie i szwedzkie.

Bagnistą i porośniętą puszczami ziemię zamieszkiwały plemiona pomorskie zorganizowane w kilka państewek z naczelnikami grodowymi na czele. Część Pomorza leżącą na zachód od rzeki Odry zamieszkiwały w X w. plemiona słowiańskie należące do Związku Wieletów, które podbiły zamieszkałą przez Pomorzan część prawobrzeżną. Po zjednoczeniu terenów po obu stronach Odry, Pomorze istniało od XII do XVII w.  jako samodzielne i niezależne Księstwo Zachodniopomorskie. Po wygaśnięciu rządzącego nim rodu Gryfitów, w 1637 r. część zachodnia Księstwa przypadła Szwecji, wschodnia - Brandenburgii. Od XVIII w. obejmująca całe Pomorze tzw. Prowincja Pomorska stanowiła kolejno część: Królestwa Prus, Cesarstwa Niemieckiego, Republiki Weimarskiej i III Rzeszy. Od 1945 r. część lewobrzeżna stanowiła część NRD (obecnie RFN), natomiast część prawobrzeżna należy do Polski.

Pieniądz zastępczy

Logo iPomorze

Polecamy

Muzeum Auschwitz-Birkenau Katyń 1940