Pomorze Pomerania Pommern

 

Strona główna > Pieniądz

Pieniądz

Pieniądz to materialny lub niematerialny środek, który można wymienić na towar lub usługę. Udział pieniądza w wymianie pozwolił zastąpić dotychczasową wymianę bezpośrednią towaru (usługi) na towar (usługę) dwoma odrębnymi, niezależnymi od siebie procesami, co w istotny sposób ułatwiło i wpłynęło na rozwój wymiany towarów (usług). Pieniądz podlegał ewolucji pozwalającej wyodrębnić, w zależności od jego zewnętrznej postaci i zasad funkcjonowania, kolejne etapy:

  • pieniądza towarowego (np. muszle, sól, kamienie, skóry, futra),
  • pieniądza kruszcowego (np. metale nieszlachetne: brąz, miedź, żelazo; metale szlachetne: srebro, złoto),
  • pieniądza metalowego (wykonane ze stopów metali np: złota, srebra, miedzi, cyny, cynku, niklu) i papierowego (wykonane z papieru, od niedawna spotykane są banknoty wykonane bez udziału celulozy),
  • pieniądza bezgotówkowego (np. czeki, weksle, obligacje, bony, karty płatnicze i kredytowe).

Emitowanymi znakami pieniężnymi (pieniędzmi) są:

  • Banknot - pieniądz papierowy emitowany przez centralny bank emisyjny. Jest to pieniądz symbolizujący określoną wartość niepokrytą w jego wartości materialnej.
  • Moneta - najczęściej metalowy znak pieniężny. Dawniej wykonany z kawałka metalu opatrzonego znakiem emitenta, który gwarantował umowną wartość monety. Pierwotnie wartość ta zbliżona była do rynkowej wartości kruszców zawartych w monecie. Początkowo stanowiły niekształtne kawałki stopu metali, obecnie posiadają regularne kształty. Moneta posiada dwie strony zwane awersem i rewersem.

 

Pieniądz zastępczy

Logo iPomorze

Polecamy

Muzeum Auschwitz-Birkenau Katyń 1940