Pomorze Pomerania Pommern

 

Strona główna > Władcy > Gryfici > Warcisław V

Warcisław V

Tytuł:
książę pomorski

Urodzony:
1326

Zmarł:
1390

Rodzice:
Warcisław IV
Elżbieta

Współmałżonka:
?

W 1343 r. podpisał wraz z braćmi Bogu­sławem V i Barnimem IV przymierze z królem Polski Kazimierzem Wielkim. Książęta zobowiązali się dostarczyć królowi polskiemu na wypadek wojny z Krzyżakami 400 ludzi zbrojnych oraz nie przepuszczać przez swoje ziemie rycerzy zdążających z za­chodniej Europy do Krzyżaków. Po śmierci księcia Barnima IV (w 1365 r.) doszło pomiędzy braćmi Warcisławem IV i Bogusławom V do walki. Warcisław V w oparciu o sojusz z księciem Meklemburgii domagał się dla siebie wydzielonego księstwa. W koń­cu 1367 r. podpisano ugodę, która w 1372 r. została uznana za ostateczną i niezmienną. Na jej podstawie Bogusław otrzymał część Księstwa Wołogoskiego na zachód od rzeki Świny (obecnie tereny Pomorza Zachodniego leżące w NRD), synowie zmarłego brata Barnima IV (książę Warcisław VI i Bogusław VI) otrzymali ziemie Księstwa Woło­goskiego na wschód od Świny (Wolin, Kamień, Gryfice, Trzebiatów, Stargard, Biało­gard), z tym że z tej części wykrojono okręg szczecinecki, który otrzymał Warcisław V. Ziemie na wschód od Świny zaczęto odtąd nazywać Księstwem Słupskim. Należy pod­kreślić, że w tym czasie w Księstwie Szczecińskim panował książę Barnim III.

Książę Warcisław V lubił życie towarzyskie, polowania, wiele podróżował. W czasie podróży najchętniej i najczęściej zatrzymywał się i nocował w klasztorach, które potem sowicie wynagradzał. Z tego powodu zakonnicy zwali go ?Pater noster". Hodował również z upodobaniem zwierzęta i ptaki. Zmarł w 1390 r.

Autor: Grzegorz Chmielecki

Dodano: 23 października 2007 roku

Edytowano: 23 lipca 2020 roku

Pieniądz zastępczy

Logo iPomorze

Polecamy

Muzeum Auschwitz-Birkenau Katyń 1940