Pomorze Pomerania Pommern

 

Strona główna > Władcy > Gryfici > Warcisław IX

Warcisław IX

Tytuł:
książę na Wołogoszczy

Urodzony:
1400

Zmarł:
17.4.1457

Rodzice:
Barnim VI
Weronika

Współmałżonka:
Zofia (c. Eryka IV ks. sasko-lauenburskiego) - dzieci: 1. Eryk II, 2. Warcisław X, 3. Elżbieta, 4. Krzysztof

Po śmierci ojca w 1405 r. władzę w imieniu Warcisława IX i jego młodszego brata sprawował ich stryj Warcisław VIII. Po jego śmierci w 1415 r. Warcisław IX rządził całym Księstwem Wołogoskim. Po dojściu do pełnoletności jego stryjecznych braci dokonano w 1425 r. ponownego podziału Księstwa Wołogoskiego: Warcisław wraz z bratem Barnimem VII zarządzał okręgiem woło-goskim, zaś okręg rugijski otrzymał Barnim VIII i Świętobór II. Po śmierci kuzynów Świętobora II w 1436 r. i Barnima VIII w 1451 r. książę Warcisław IX objął ponownie w posiadanie całe Księstwo Wołogoskie.

W 1445 r. Brandenburczycy napadli na ziemie okręgu rugijskiego. Warcisław IX prowadził z nimi skutecznie walkę zmuszając do wycofania się. Zmarł w 1457 r. i pochowany został w Wołogoszczy.

U schyłku panowania Warcisława IX mieszczanie w Greifswaldzie z energicznym burmistrzem Henrykiem Rubenowem na czele wszczęli starania o powołanie uniwersytetu. Poparł ich inicjatywę książę Warcisław IX, biskup kamieński oraz inni dostojnicy. Przyszłej uczelni obiecano pomoc finansową. W tej sytuacji dnia 29 maja 1456 r. papież Kalikst III wystosował bullę, powołującą do życia uniwersytet w Greifswaldzie. W październiku tego roku odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego. Pierwszym rektorem został Rubenow. Na studia zapisało się 242 studentów. Powołana wówczas do życia fundacja św. Mikołaja była podstawą ekonomiczną uniwersytetu.

Uniwersytet otoczony był przez książąt opieką. Stał się on kuźnią nauki pomorskiej. Wyszło stąd wielu uczonych, m.in. znany prof. E. Lubinus ? twórca mapy Pomorza Zachodniego.

Autor: Grzegorz Chmielecki

Dodano: 23 października 2007 roku

Edytowano: 23 lipca 2020 roku

Pieniądz zastępczy

Logo iPomorze

Polecamy

Muzeum Auschwitz-Birkenau Katyń 1940