Pomorze Pomerania Pommern

 

Strona główna > Władcy > Gryfici > Otton I

Otton I

Tytuł:
książę pomorski

Urodzony:
1279

Zmarł:
31.12.1344

Rodzice:
Barnim I
Matylda

Współmałżonka:
Elżbieta Holsztyńska (od 1.4.1296r.) -dzieci: 1. Barnim III, 2. Melchior

Młodszy syn Barnima I. Po podziale Księstwa Zachodniopomorskiego w 1295 r. objął we władanie część południową państwa ze Szczecinem. W 1325 r. wraz ze swym synem Barnimem III i bratankiem Warcisławem IV zawarł przymierze z królem Polski Władysławem Łokietkiem. Przymierze to skierowane było przeciw Brandenburgii i Zakonowi Krzyżackiemu.

W 1331 r. książęta szczecińscy oddali swe państwo w lenno papieżowi Janowi XXII. Była to próba wyzwolenia się spod zależności lennej i ciągłych pretensji o władanie Księstwem Szczecińskim przez margrabiów brandenburskich.

Trzeba zaznaczyć, że spory Gryfitów z Brandenburgią o zwierzchnictwo nad Księstwem Szczecińskim spowodowały, że w 1338 r. władcy pomorscy stali się książętami Rzeszy, złożywszy hołd lenny cesarzowi Ludwikowi IV. W tej sytuacji margrabiowie brandenburscy zrzekli się swych pretensji do zwierzchnictwa nad Pomorzem Zachodnim, zadowalając się przyrzeczeniem sukcesji w Księstwie Szczecińskim po wygaśnięciu książęcej linii (szczecińskiej).

Po śmierci w 1326 r. Warcisława IV, bratanka księcia wołogoskiego i rugijskiego, Otton I stał się opiekunem jego dzieci.

Książę Otton I jeszcze za życia przekazał rządy swemu synowi Barnimowi III. Część historyków uważa, że Otton przez swą nieudolność obniżył prestiż władzy książęcej, co było m.in. przyczyną, że coraz bardziej do głosu dochodziły stany ? rycerstwo i miasta.

Otton I zmarł w 1344 r. i pochowany został w kościele Mariackim w Szczecinie.

Autor: Grzegorz Chmielecki

Dodano: 24 października 2007 roku

Edytowano: 23 lipca 2020 roku

Pieniądz zastępczy

Logo iPomorze

Polecamy

Muzeum Auschwitz-Birkenau Katyń 1940