Pomorze Pomerania Pommern

 

Strona główna > Władcy > Gryfici > Jerzy I

Jerzy I

Karolina Szyman-Piórkowska. Gryfita. Jerzy I. Portret z ekspozycji w Zamku w Bytowie

Tytuł:
książę na Wołogoszczy 1531r.

Urodzony:
11.04.1493

Zmarł:
9/10.05.1531 w Szczecinie

Rodzice:
Bogusław X
Anna Jagielonka

Współmałżonka:
Amelia (od 22.05.1513r., c. Filipa el. Palat. R.) - dzieci: 1. Bogusław XI, 2. Filip I, 3. Małgorzata
Małgorzata (od 23.01.1530r., c. Joachima elektora brandenburgii) - dzieci: 1. Georgia

Starszy syn Bogusława X i Anny Jagiellonki. Urodził się w 1493 r. W 1508 r. przebywał na dworze księcia saskiego w Dreźnie, gdzie od wybitnych uczonych pobierał nauki. W 1521 r. odwiedził Kraków, aby w imieniu ojca prosić króla Polski o opiekę nad Pomorzem Zachodnim, głównie o pomoc w sporach z Brandenburgią. W 1526 r. spotkał się w Gdańsku ze swym wujem, królem Zygmuntem Starym. W trakcie spot­kania omówiono sprawy lenna z ziemi bytowsko-lęborskiej, a także sprawy nie spłaco­nego przez Polskę posagu matki. Zawarto też przymierze polsko-pomorskie przeciwko Brandenburgii.

W 1527 r. Jerzy I wziął udział w Sejmie Rzeszy, gdzie obradowano nad sprawami religii i m.in. nad pretensjami książąt Brandenburgii do zwierzchności nad Pomorzem. Na sejmie tym stanowisko książąt pomorskich popierało wielu książąt Rzeszy. W 1529 r. doszło do ugody z Brandenburgią: margrabiowie Brandenburgii Hohenzollernowie w myśl ugody zrzekli się praw lennych nad Pomorzem Zachodnim w zamian za przy­znane im prawa do sukcesji w razie wymarcia dynastii Gryfitów. Trzeba tu zaznaczyć, że w trakcie rządów Jerzego I na Pomorzu Zachodnim dawały o sobie znać rozboje na drogach, miasta nie chciały składać hołdu synom Bogusława X. Dochodziło do buntów biedoty wiejskiej.

W zarządzaniu krajem Jerzy I wzorował się na swym ojcu, starając się o utrzy­manie porządku, przestrzegając prawa, reorganizując sądownictwo, wybijając dobrą monetę.

Książę zmarł w 1531 r. Pochowany został w krypcie kościoła zamkowego.

Autor: Grzegorz Chmielecki

Dodano: 23 października 2007 roku

Edytowano: 12 lipca 2020 roku

Pieniądz zastępczy

Logo iPomorze

Polecamy

Muzeum Auschwitz-Birkenau Katyń 1940