Pomorze Pomerania Pommern

 

Strona główna > Władcy > Gryfici > Franciszek I

Franciszek I

Gryfita. Franciszek I

Tytuł:
książę na Szczczecinie, biskup kamieński

Urodzony:
24.3.1577 w Bardo

Zmarł:
27.11.1620 w Szczecinie

Rodzice:
Bogusław XIII
Klara z Brunswick-Lüneburg

Współmałżonka:
Zofia (od 1610, c. Krystiana I elektora saskiego)

Studiował w Greifswaldzie. W 1592 roku został mianowany na koadiutora diecezji, a w 1593 roku wziął udział w Synodzie. Od 1602 roku był biskupem w Kamieniu, a w 1606 roku po śmierci swego stryja Kazimierza objął stanowisko administratora sekularyzowanego księstwa biskupiego w Kamieniu. W 1604 roku król Szwecji zaproponował udziałw wojnie polsko-szwedzkiej, ale odmówił z uwagi na chęć zachowania neutralności Pomorza. W 1607 roku podjął wyprawę do Czech, poprzez Szwajcarię do Francji, aż pod granicę z Hiszpanią. Powrócił przez Anglię, Szkocjęi Holandię. Po śmierci swego starszego brata Filipa II w 1618 roku objął rządy w Księstwie Szczecińskim, a biskupstwo kamieńskie przekazał bratu Ulrykowi. Książę Franciszek przebudował zamek książęcy w Koszalinie. Starał się podnieść zdolność obronną księstwa wbrew woli poddanych. Nałożył w związku z tym na ludność podatek obronny, powołał komisję do spraw wojskowych, która zaproponowała, że dla obrony kraju niezbędna jest armia składająca się co najmniej z 8 tysięcy piechoty i 1500 jazdy, zaproponował budowę arsenału w Szczecinie. Starania te spowodowały, iż zostawił zadłużone księstwo na 150 tysięcy guldenów. Książę Franciszek I wytoczył Sydonii von Bork proces o czary, która za panowania księcia Filipa II prowadziła proces ze swym stryjem o majątek po ojcu. Książę Filip II poparł stryja Sydonii, co uznała za niesprawiedliwe i odgrażała się Filipowi II i jego rodzinie. Sydonia została oskarżona o chorobę i śmierć Filipa II oraz bezdzietność pozostałych synów Bogusława XIII, co miała spowodować czarami. Sydownia wówczas przebywała w klasztorze w Marianowie pod Stargardem. Przesłuchano współtowarzyszki klasztoru i innych świadków. Ostatecznie została skazana na śmierć. Sydonię ścięto 19 sierpnia 1620 roku i jej ciało spalono, a prochy rozrzucono po polach. Trzy miesiące później książę Franciszek I zachorował i zmarł 27 listopada 1620 roku. Pochowano go w krypcie szczecińskiego kościoła zamkowego.

Karolina Szyman-Piórkowska. Gryfita. Franciszek I. Portret z ekspozycji w Zamku w Bytowie

Autor: Grzegorz Chmielecki

Dodano: 23 października 2007 roku

Edytowano: 18 lipca 2020 roku

Pieniądz zastępczy

Logo iPomorze

Polecamy

Muzeum Auschwitz-Birkenau Katyń 1940